about4

معرفی شرکت و ارم مربوطه :

این مجموعه با سرمایه گذاری شخصی تاسیس گردیده است تا به ارائه خدمات در زمینه های زیر بپردازد:

بازرگانی ، تجارت ، واردات ، صادرات ، خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی ، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطای نما یند گی و شعبه در سراسرکشور و سرمایه گذاری در سایر شرکتها پس از اخذ مجوزهای لازم.

 شرکت بر این باور است که برای هر آغازی نقطه صفری است و برای هر پایان نقطه ای به نام صد ، از این رو آرم شرکت را بر پایه صفر و صد بنا نهادیم تا شاید الگویی برای همه دوستان باشد به امید روزی که همه به این باور برسند که زندگی از خواستن و ساختن تشکیل شده است.

 

اهداف :

از صفر تا به صد یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. تک تک اهداف زندگی را بر اساس صفر و صد بنا می نهیم تا در نهایت، این صفر تا به صد رسیدن ها ادامه یابد و به هدف بزرگمان که ساختن زندگی زیبا توأم با اندیشه و رفاه است، نائل آییم. گام نهادن در این راه، فراز و نشیب ها و مشکلات فراوانی دارد، اما با توکل، تلاش، برنامه ریزی و پشتکار بر آنها چیره خواهیم شد.

 

فعالیتهای شرکت در حال حاضر :

  1. سرمایه گذاری در بازار فلز ( معاملات ورق های روغنی ، گالوانیزه و سیاه و ...)
  2. سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار
  3. راه اندازی سایت ثبت سفارش
  4. صادرات کالا به کشورهای همسایه

این شرکت در نظر دارد در سالهای آتی به خدمات خود بیفزاید .

 

 با امید به لطف پروردگار متعال که هرچه هست در ید و قدرت اوست، در پیشبرد اهداف خود مصمم خواهیم بود .

شرکت بازرگانی در ایران

فروش انواع ورق الات در مشهد

نسیم تجارت نجومی شرق