قیمت ورق استیل

ردیفضخامت/سایز کالانوع کالاحالت/ ابعادتعداد / کیلوگرمکیفیتنرخ (ریال)مبدأزمانتوضیحات
۱۳۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۲۳۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۳۴۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۴۴۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۵۴۰خش بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۶۵۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۷۵۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۸۵۰خش بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۹۵۰مات نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۱۰۵۰طلایی نگیراستیل۱۲۲*۲۴۴۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۱۱۶۰خش بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد۹:۰۰ AM
۱۲۶۰خش نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۳۶۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۴۶۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۵۶۰طلایی نگیراستیل۱۲۲*۲۴۴۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۶۶۰طلایی بگیراستیل۱۲۲*۲۴۴۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۷۷۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۸۷۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۱۹۸۰بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۰۸۰نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۱۱بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۲۱نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۳۱طلایی نگیراستیل۱۲۲*۲۴۴۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۴۱٫۵نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۵۱٫۵بگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد
۲۶۲نگیراستیل۱۰۰*۲۰۰۱درجه۱تماس بامامشهد

جهت ارسال درخواست خرید از فرم زیر استفاده نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

توضیحات

لطفا به سوال امنیتی زیر پاسخ دهید: