قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ردیفضخامت/سایز کالانوع کالاحالت/ ابعادتعداد / کیلوگرمکیفیتنرخ (ریال)مبدأزمانتوضیحات
۱۳۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۲۳۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۳۴۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۴۴۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۵۵۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۶۵۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۷۶۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۸۶۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۹۷۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۰۷۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۱۸۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۲۸۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۳۹۰اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۴۹۰اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۵۱اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۶۱اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۷۱٫۲۵اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۸۱٫۲۵اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۹۱٫۵اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۰۱٫۵اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۱۲اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۲۲اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۳۲٫۵اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۴۲٫۵اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۵۳اهنروغنی۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۶۳اهنروغنی۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد

جهت ارسال درخواست خرید از فرم زیر استفاده نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

توضیحات

لطفا به سوال امنیتی زیر پاسخ دهید: