قیمت ورق سیاه

ردیفضخامت/سایز کالانوع کالاحالت/ ابعادتعداد / کیلوگرمکیفیتنرخ (ریال)مبدأزمانتوضیحات
۱۱٫۵اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۲۱٫۵اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۳۲اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۴۲اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۵۲٫۵اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۶۲٫۵اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۷۳اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۸۳اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۹۴اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۰۴اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۱۵اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۲۵اهنسیاه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۳۶اهنسیاه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۴۶اهنسیاه۱۵۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۵۸اهنسیاه۱۵۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۶۱۰اهنسیاه۱۵۰۱درجه۱تماس با مامشهد

جهت ارسال درخواست خرید از فرم زیر استفاده نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

توضیحات

لطفا به سوال امنیتی زیر پاسخ دهید: