قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ردیفضخامت/سایز کالانوع کالاحالت/ ابعادتعداد / کیلوگرمکیفیتنرخ (ریال)مبدأزمانتوضیحات
۱۳۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۲۳۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۳۴۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۴۴۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۵۵۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۶۵۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۷۶۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۸۶۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۹۷۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۰۷۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد۹:۰۰ AM
۱۱۸۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۲۸۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۳۹۰اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۴۹۰اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۵۱اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۶۱اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۷۱٫۲۵اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۸۱٫۲۵اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۱۹۱٫۵اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۰۱٫۵اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۱۲اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۲۲اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۳۲٫۵اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۴۲٫۵اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۵۳اهنگالوانیزه۱۰۰۱درجه۱تماس با مامشهد
۲۶۳اهنگالوانیزه۱۲۵۱درجه۱تماس با مامشهد

جهت ارسال درخواست خرید از فرم زیر استفاده نمایید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

توضیحات

لطفا به سوال امنیتی زیر پاسخ دهید: