ورق آلات گالوانیزه

تاریخ به روزرسانی:1398/11/16
ردیفضخامت (M)ابعاد (CM)نوعکیفیتگریدتحویلقیمت/ریالتوضیحات
10/40100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
20/40125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
30/50100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
40/50125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
50/60100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
60/60125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
70/70100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
80/70125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
90/80100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
100/80125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
110/90100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
120/90125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
131100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
141125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
151.25100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
161.25125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
171.5100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
181.5125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
192100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
202125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.

ورق گالوانیزه چیست؟

آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. در حلبی، بر روی آهن، پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می‌شود. چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه آهن گالوانیزه، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد.

خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کاهش انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می‌دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.

کاربرد ورق گالوانیزه :

  • سیلوهای گالوانیزه :سیلوها انبارهایی برای ذخیره مواد غذایی انسان و دام میباشد که در دو نوع بتنی و فلزی ساخته میشوند .سیلوهای فلزی از ورق گالوانیزه فرم دار تولید میشنود.
  • کانالهای هدایت هوا :انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواساز،کولر ابی ،کولر گازی،فن کوئل ،ایرواشر،دودکش موتورخانه ها و شومینه منازل و ... استفاده میشود.
  • پروژه های ساختمانی :ساخت و سازهای تجاری در بخش های مختلف از ورق گالوانیزه استفاده میشود.
  • ورق گالوانیزه در مصارف صنعتی
  • حمل و نقل :تجهیزات کارگاه و ایستگاه های مسافربری و باربری استفاده میگردد.
  • لوله کشی
  • طناب سیمی (سیم بکسل)
  • تجهیزات زمین بازی
  • گاردریل گالوانیزه

ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود.

ورق‌های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند.

ورق‌های فابریک گالوانیزه هم به دو صورت فابریک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی‌متر و فابریک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی‌متر تولید می‌شوند.

بالا Call Now Button۰۵۱۳۷۳۱۰۰۰۰