این مجموعه با سرمایه گذاری شخصی تاسیس گردیده است تا به ارائه خدمات در زمینه های زیر بپردازد:

بازرگانی ، تجارت ، واردات ، صادرات ، خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی ، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطای نما یند گی و شعبه در سراسرکشور و سرمایه گذاری در سایر شرکتها پس از اخذ مجوزهای لازم.

شرکت بر این باور است که برای هر آغازی نقطه صفری است و برای هر پایان نقطه ای به نام صد ، از این رو آرم شرکت را بر پایه صفر و صد بنا نهادیم تا شاید الگویی برای همه دوستان باشد به امید روزی که همه به این باور برسند که زندگی از خواستن و ساختن تشکیل شده است.

اهداف:

از صفر تا به صد یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. تک تک اهداف زندگی را بر اساس صفر و صد بنا می نهیم تا در نهایت، این صفر تا به صد رسیدن ها ادامه یابد و به هدف بزرگمان که ساختن زندگی زیبا توأم با اندیشه و رفاه است، نائل آییم. گام نهادن در این راه، فراز و نشیب ها و مشکلات فراوانی دارد، اما با توکل، تلاش، برنامه ریزی و پشتکار بر آنها چیره خواهیم شد.

فعالیتهای شرکت در حال حاضر:

سرمایه گذاری در بازار فلز ( معاملات ورق های روغنی ، گالوانیزه و سیاه و ...)
سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار
راه اندازی سایت ثبت سفارش
صادرات کالا به کشورهای همسایه

این شرکت در نظر دارد در سالهای آتی به خدمات خود بیفزاید .

با امید به لطف پروردگار متعال که هرچه هست در ید و قدرت اوست، در پیشبرد اهداف خود مصمم خواهیم بود .

شرکت بازرگانی در ایران

فروش انواع ورق الات در مشهد

نسیم تجارت نجومی شرق

بالا Call Now Button۰۵۱۳۷۳۱۰۰۰۰