ورق آلات گالوانیزه

تاریخ به روزرسانی:1398/08/20
ردیفضخامت (M)ابعاد (CM)نوعکیفیتگریدتحویلقیمت/ریالتوضیحات
10/40100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
20/50100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
30/50125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
40/60100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
50/60125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
60/70100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
70/70125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
80/80100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
90/80125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
100/90100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
110/90125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
121100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
131125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
141.25100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
151.25125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
161.5100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
171.5125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
182100گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.
192125گالوانیزه،کویلسمناندرجه 1انبار/مشهدتماس بگیرید.

ورق گالوانیزه چیست؟

آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتدبکار می‌رود. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. حلبی در حلبی هایی که از آن، قوطی می‌سازند، عمل معکوسی انجام می‌شود.

این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. در حلبی، بر روی آهن، پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می‌شود. چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه آهن گالوانیزه، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد.

خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کاهش انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می‌دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.

کاربرد: از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری، کانال کولر، کابینت آشپزخانه، شیروانی منازل، لوله‌های آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می‌شود.

ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود.

ورق‌های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند.

ورق‌های فابریک گالوانیزه هم به دو صورت فابریک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی‌متر و فابریک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی‌متر تولید می‌شوند.

بالا Call Now Button۰۵۱۳۷۳۱۰۰۰۰